SPLOŠNI POGOJI ZBIRANJA IN IZVAJANJA OBDELAV OSEBNIH PODATKOV

V smučarskem klubu Capris se pri obdelavi osebnih podatkov omejujemo na najnujnejše podatke, ki so potrebni za delovanje kluba in organiziranje dogodkov za naše člane. S tem dokumentom vas želimo seznaniti z našo politiko uporabe in ukrepi za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov.

Zagotavljanje varnosti podatkov je prisotna na vseh nivojih in v vseh fazah njihove obdelave. To zagotavljamo tako s tehnološkimi ukrepi, kot tudi z organizacijskimi ukrepi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene in ustrezno usposobljene osebe, ki podatke potrebujejo za opravljanje svojih nalog.


PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Podlage, na osnovi katerih izvajamo obdelavo osebnih podatkov članov in poslovnih partnerjev (sponzorji, dobavitelji in Smučarska Zveza Slovenije) so:
NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V SK Capris obdelujemo osebne podatke z namenom:
KATEGORIJE POSAMEZNIKOV, KATERIH OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO

V SK Capris obravnavamo te skupine posameznikov:
Nabor osebnih podatkov

Za vse naštete skupine posameznikov je nabor osebnih podatkov omejen na:
Zunanji partnerji pri izvajanju obdelav osebnih podatkov

Za tekoče poslovanje pri izvajanju obdelav osebnih podatkov sodelujemo z zunanjimi partnerji:
Pravice, ki jih posameznik lahko koristi

Vsi posamezniki imajo pravico koristiti zakonsko določene pravice in sicer:

V primeru izvedbe pritožbe na urad informacijskega pooblaščenca, se ta pritožba izvede na naslov oziroma preko naslednjih kontaktnih podatkov urada:

Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 230 97 30
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si


Dodatne informacije in kontakti

SK Capris predstavlja in vodi predsednik Bojan Šturm. Pooblaščena oseba za upravljanje aktivnosti na področju varovanja in upravljanja z osebnimi podatki je Marko Logar. Vsa morebitna vprašanja ali nejasnosti lahko naslovite na sedež kluba ali pa jih posredujete preko navedenega kontaktnega naslova elektronske pošte.

Smučarski klub CAPRIS
Cesta Zore Perello-Godina 3
6000 Koper
Telefon: 070 130 552
Elektronska pošta: skcapris.pisarna@gmail.com